Отзывы жителей с. Тюнгюлю

Отзывы жителей с. Тюнгюлю

с. Тюнгюлю

 1. Гомеопатия ту´унан урут син телевизорга истэр этибит да, бу диэн билигин да µчµгэйдик билбэппин.
 2. Э´иги курдук µрдµк билиилээх, µчµгэй аппаратуралааах быраастар бааллара µчµгэй.
 3. Ким хайдах хамнастаа±ыттан буолла±а дии.
 4. £сс³ кэлэ сылдьаргытыгар ба±арабыт.
 5. £сс³ кэллэххитинэ уларыйыы баарын суо±ун этиэхпит.

24.04.2000 с.

(стр. 6)

 • Гомеопатия туґунан сиґилии урукку іттµгэр билбэт этим. Эґиэхэ кэлбит кµІІµтµттэн ыла диагностикалатан, эмтэнэн, семинар-лекцияларга сылдьан дьэ ійдібµл баар буолла.
 • Валентина Михайловна, эґиги ір кэм терапевт-враґынан улэлээбит опыттаах врачкыт, бэйэ±ит билиигитин-кірµµгµтµн профессиональнай таґымІытын µрдэтинэн, дьон доруобай, чіл олохтоох буолалларын туґугар саІа µйэ медицинатын аппараттарын µірэтэн, саІа эмтиир ньымалары баґылыыр ба±а санаалаа±ын пациеннаргын µірдэр, эрэннэрэр инникигэ кыым са±ар. Эмтиир сыана±ыт сіптііх. Эґиги мантан киирбит µпкµтµнэн  саІа аппараттары ылыаххыт, клиника аґылларыгар тирэх буолуо этэ.
 • Ыччат ортотугар пропагандалыахпытын наада, семинар-лекцияларынан, арыгыттан уонна табахтан босхолонуу туґунан лекциялары, видеозапистары кірдірін олохтоох телестудиялар ніІµі тахсыахха сіп эбит.

Мин эґиэхэ эмтэнэн туґаны ылбыппын чуолкайдык билинним, ол иґин наада буолла±ына эґигини кытта сибээстэґэн, о±олорбун, сиэннэрбин кірдірµіхпµн ба±арабын.

Улахан махталы кытта Эґиэхэ доруобуйаны, дьиэ-кэргэІІитигэр дьолу-соргуну ба±арабыт!

25.04.2000 с.

(стр. 7)

 

В.М. Кузьминаны 2-с тігµлµн кірсібµн. Психогенетика±а лекцията олус наадалаах уонна туґалаах. Ордук эдэр тіріппµттэргэ, о±олорго дии санаатым. Санаа кµµґэ диэн дьэ кырдьык наґаа ынырык эбит. Онно±ор рак ыарыыттан босхолоноллор эбит.

Валентина Михайловна±а улахан махтал баґыыба! Ґлэтэ-хамнаґа, сµбэтэ дьоІІо наґаа тиийэр эбит. Инники µлэтигэр ситиґиини дьиэ кэргэттэригэр дьолу-соргуну ба±арабын!

Иванова К.Д.

25.04.2000 с.

(стр. 8)

Гомеопатия туґунан урут, 1983 с. Севернай Кореяттан, балтым драже а±албытыгар кірбµтµм уонна кэлин, 1998 с. В.М. Кузьмина µлэтин хаґыаттан аа±ан билбитим уонна киниэхэ кірдірµіхпµн ба±арар этим.

Чааґынай медицина баар буолухтаах дии саныыбын. Врачтар бэйэлэрэ билиилээх уонна туспа суоллаах-иистээх буоллахтарына, дьон кинилэргэ тардыґыахтара. Доруобай буолар диэн туох да харчыга сыаналаммата буолуо. Онон мин µчµгэйдик эмтээн, дьону µтµірдэр врачтары µрдµктµк сыаналыыбын.

Валентина Михайловна, Константин Иннокентьевич, урут эмтэммит дьоннорун салгыы кэтээн кіріллірµгэр ба±арыам этэ. Бэйэлэрэ клиника астыннар диэн ба±арабын. Кэлэ сылдьыбыккытыгар махтанабыт.

Константинова С.А.

25.04.2000 с.

(стр. 8)

Гомеопатия туґунан уруккуттан истэбин, ол гынан баран информация іссі да а±ыйах дии саныыбын.

Чааґынай медицинаны одобряйдыыбыт, эппиэтинэс µрдµк, онон дьоІІо сыґыан да атын диэн санаалаахпын.

Арыый ыарахан дии саныыбыт, ол гынан аппарат, эмп сыанатын толуйарга наада буолла±а дии.

Маннык эмтээґин бириэмэ кірдібµлэ дии саныыбын.

Валентина Михайловна, Константин Иннокентьевич!

Биґиэхэ кэлэн кіміліспµккµтµгэр, µгµс ійдімміт боппуруостарга эппиэт биэрбиккитигэр улахан махтал. Эґиги эмкит кідьµµґэ улахан туґалаах буолуо диэн эрэнэбит, сµбэ±ит иґин баґыыбаларын.

Бары µчµгэйи ба±арабыт!

25.04.2000 с.

(стр.8)

 

 1. Суох
 2. Мин саныахпар сіп. Киґи бэйэтин хайдах эмит иитиниэхтээх буолла±а дии.
 3. Сіп быґыылаах.
 4. Валентина Михайловна!

Мин эн лекция±ар сылдьан элбэ±и µірэнним. Олус µчµгэй темалаах лекциялардаах эбиккин. Маннык лекция±а элбэх киґи сылдьара буоллар, дьон бары маннык санааланаллара буоллар, бу сиргэ киґи оло±о чэпчиэ этэ, дьон дьоІІо сыґыаннара µчµгэй буолуо этэ. Маннык лекция±ытын элбэх дьоІІо тириэрдэ сатаан. Мин санаабар элбэх киґиэхэ наада уонна элбэх киґи туґаныа этэ, дьон санаата, оло±о, характера кінµі этэ. Эйиэхэ дьолу-соргуну µчµгэй доруобуйаны ба±арабын.

 1. Суох, мин саІа эмтэнним ол гынан баран доруобуйабар туох эмит уларыйыылар тахсыбыттара буолуо дии санныбын уонна іссі да µчµгэйгэ уларыйыа диэн эрэнэбин.

Новгородова Маша

25.04.2000 с.

(стр. 9)

 

 

Ув. Валентина Михайловна!

Я у вас лечилась пять дней. Самочувствие у меня улучшилось, стала более-менее спокойной, думаю, дальше у меня все будет хорошо. Про гомеопатию я слышу впервые. Цены на лечение у вас нормальные. Мне очень понравились ваши лекции, вы так притягиваете людей. За две лекции я обогатилась, стала уверенной.

Врач гомеопат, иридолог – это ваше призвание. Я хочу, чтобы Вы открыли свою частную клинику, успехов, творчества, здоровья, счастья Вам, уважаемые Валентина Михайловна и Константин Иннокентьевич!!!

 

Ваша пациентка М.П. Борисова

26.04.2000 г. 12 ч. дня

(стр. 10)

 

 

Ув. Валентина Михайловна!

Большое Вам спасибо!

Общение с вами дало нам очень многое. Про психогенетику много слышала, но ваши беседы дали пищу на размышление, научили контролировать, анализировать свои поступки, свою жизнь. Кроме этого прогулки, общение дали большой импульс на дальнейшее занятие «Деткой».

Прошли диагностирование по иридодиагностике,  по  аппарату Фолля (на научной основе), а также получили лечение гомеопатическое. Спасибо за все!

Вы многое делаете, чтобы все были здоровы, за здоровый образ жизни!

Творческих дерзаний, поисков, новых идей. Желаем, чтоб была у вас частная клиника, счастья, здоровья всем вашим близким, чтоб сбылись ваши желания.

Всего самого доброго!

С наилучшими пожеланиями ваши любители занятий «Детки»

26.04.2000 г.

(стр. 11)